Strona Główna - informacje o firmie Oferta Biuro Rachunkowego Księgowść Doradztwo Praca Linki do innych stron internetowych Cennik usług Dane teleadresowe, telefon Pliki do pobrania

W ramach usług doradczych oferujemy:

1. Bieżące konsultacje polegające na wyjaśnianiu problemów księgowo-podatkowych zgłaszanych przez Klientów,

2. Nadzorowanie w trakcie procesu tworzenia, przekształceń i likwidacji podmiotów gospodarczych,

3. Sporządzanie wniosków kredytowych,

4. Sporządzanie biznes planów,

5. Informowanie o zmianach w prawie podatkowym oraz innych dziedzinach prawa mających wpływ na działalność Klienta, w tym również     wdrażanie nowych rozwiązań dotyczących ewidencji księgowej i podatkowej w związku ze zmianami przepisów,

6. Reprezentowanie będzie udział w postępowaniach przed organami podatkowymi (sporządzanie wniosków, skarg, zażaleń, odwołań).

7. Rozliczanie podatków od osób fizycznych pracujących w Holandii, przygotowujemy wnioski do zasiłku rodzinnego (kinderbijslag) oraz         dodatek dla dziecka/dzieci, świadczenia zdrowotne (zorgtoeslag), itp.

8. Rozliczanie podatków od osób fizycznych w Polsce z uwzględnieniem dochodów uzyskanych za granicą (Holandia, Niemcy, Austria).

9. Sporządzanie wniosku (VZM-1) o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym wraz z załącznikami.

10. Sporządzanie wniosków o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych oraz wniosków do centrum edukacji      o dokonanie refundacji uzgodnionej w umowie.

11. Sporządzanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

12. Sporządzanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o dotację na utworzenie bšd? doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnianej          osoby bezrobotnej.