Strona Główna - informacje o firmie Oferta Biuro Rachunkowego Księgowść Doradztwo Praca Linki do innych stron internetowych Cennik usług Dane teleadresowe, telefon Pliki do pobrania

W ramach usług księgowych prowadzimy:

1. Księgi handlowe
  - wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, księgi pomocnicze, ewidencja analityczna produktów trwałych,      ewidencja analityczna, wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług),
  - rozliczanie właścicieli,
  - sporządzanie sprawozdań i deklaracji (rocznych i miesięcznych),
  - obsługa spraw kadrowo-płacowych,
  - rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

2. Książki przychodów i rozchodów
  - ewidencja kosztów i przychodów,
  - ewidencja analityczna środków trwałych,
  - ewidencja analityczna wyposażenia,
  - ewidencje podatku od towarów i usług,
  - obsługa pracowników, rozliczanie właścicieli,
  - rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

3. Ewidencje ryczałtowe
  - ewidencja przychodów według stawek ryczałtu,
  - ewidencja analityczna środków trwałych,
  - ewidencja analityczna wyposażenia,
  - ewidencje podatku od towarów i usług,
  - obsługa spraw kadrowo-płacowych,
  - rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Usługi księgowe na rzecz naszych Klientów prowadzimy w siedzibie Biura. Oferujemy także możliwość stałego nadzoru nad prowadzeniem księgowości w siedzibie Klienta w szczególności w zakresie:

  - prowadzenia ewidencji obrotu gotówkowego (kasowego i bankowego) i terminowego rozliczenia z budżetem i Zakładem Ubezpieczeń         Społecznych, weryfikowania ewidencji sprzedaży,
  - nadzorowania spraw kadrowo-płacowych i wynikających z przepisów kodeksu pracy,   - zakładania ewidencji pomocniczych,
  - szkolenia pracowników współpracujących z Biurem.

W ramach obsługi księgowej sporządzamy również deklaracje i zeznania podatkowe, raporty finansowe, sprawozdania dla celów statystycznych, a w razie potrzeby także wnioski kredytowe, biznes plany itp. Dzięki utrzymywaniu stałego kontaktu z Klientem, sprawujemy na bieżąco nadzór formalno-rachunkowy nad dokonywanymi operacjami gospodarczymi i związanymi z nimi rozliczeniami podatkowymi.