Strona Główna - informacje o firmie Oferta Biuro Rachunkowego Księgowść Doradztwo Praca Linki do innych stron internetowych Cennik usług Dane teleadresowe, telefon Pliki do pobrania

W ramach obsługi płacowo-kadrowej wykonujemy następujące czynności:

1. Sporządzanie listy płac,

2. Sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),

3. Sporządzanie deklaracji ZUS,

4. Wykonywanie obowiązków związanych z obliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne,

5. Przekazywanie dokumentów do ZUS drogą elektroniczną,

6. Zgłaszanie zmian danych, a także pośrednictwo w składaniu zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego oraz wyrejestrowywanie z    ubezpieczeń w terminach ustawowych,

7. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

8. Sporządzanie deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11,PIT-40,

9. Sporządzanie bankowych poleceń przelewów na wynagrodzenia,

10. Sporządzanie bankowych poleceń przelewów zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne,

11. Ustalanie praw do wynagrodzenia za czas niezdolno?ci do pracy,

12. Prowadzenie kart zasiłkowych,

13. Weryfikacja rachunków za umowy zlecenia pod względem zgodności z przepisami podatkowymi i z zakresu ubezpieczeń społecznych,

14. Sporządzanie umów o pracę,

15. Sporządzanie wypowiedzeń umów o pracę,

16. Sporządzanie świadectw pracy,

17. Nadzorowanie dokumentacji kadrowej, w tym prowadzenie akt osobowych, ewidencja czasu pracy oraz ewidencja urlopowa,

18. Przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia.